Перевезення деяких категорій пасажирів

8.1 Перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю
  8.1.1 Авіаперевізник або агент з продажу не має права відмовляти у бронюванні місць особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, крім випадків, зазначених у пункті 2 цієї глави.
Авіаперевізник та агент з обслуговування не мають права відмовляти особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в посадці на борт повітряного судна за наявності чинного квитка та бронювання, крім випадків, зазначених у пункті 2 цієї глави.
8.1.2 Авіаперевізник, агент з продажу, агент з обслуговування можуть відмовити особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в підтвердженні бронювання, посадці на борт повітряного судна, а також вимагати супроводження такої особи іншою особою, яка здатна надати йому необхідну допомогу:
 • з метою дотримання вимог безпеки, встановлених міжнародним правом, законодавством України та вимог безпеки, встановлених органом, який видав дійсний сертифікат експлуатанта;
 • якщо розмір повітряного судна, його дверей унеможливлює посадку на борт повітряного судна або перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
У разі відмови у підтвердженні бронювання із зазначених у цьому пункті причин авіаперевізник, агент з продажу в першу чергу мають докласти всіх можливих зусиль, щоб
запропонувати такій особі прийнятний альтернативний варіант перевезення.
8.1.3 Пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, яким було відмовлено у посадці на борт повітряного судна з причин, зазначених у пункті 2 цієї глави, а також будь-якій особі, яка супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, авіаперевізник має в першу чергу запропонувати відшкодування вартості квитка або зміну маршруту відповідно до пункту 2 глави 2 частини 15 цих Правил. Виплата компенсації у такому разі не здійснюється. Право на зворотний рейс або зміну маршруту надається за умови дотримання всіх вимог безпеки.
8.1.4 Авіаперевізник, агент з продажу зобов’язані оприлюднити на своїх веб-сайтах українською та англійською мовами, а також за потреби іншими мовами правила безпеки, супроводу та умови перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, а також будь-які обмеження щодо їх перевезення або перевезення пересувних засобів з огляду на технічні можливості повітряного судна.
Туроператор та агент з продажу повинні довести до відома пасажирів правила безпеки, супроводу й обмеження для рейсів, залучених до комплексних подорожей, поїздок і турів, які він організовує та/або пропонує для продажу.
8.1.5 У разі відмови особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю у здійсненні бронювання або посадки на борт повітряного судна з причин, зазначених у пункті 2 цієї глави, авіаперевізник, агент з продажу або агент з обслуговування повинні негайно поінформувати таку особу про причину відмови та за вимогою особи, якій відмовлено у здійсненні бронювання або посадці на борт повітряного судна, протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту надати додаткове письмове повідомлення про причини відмови.
8.1.6 Експлуатант аеропорту спільно з користувачами аеропорту та із залученням організацій, які представляють інтереси осіб з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, мають визначити місця розташування пунктів прибуття та відправлення до/з будівлі аеровокзалу (терміналу) або в межах аеропорту, у яких пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю могли б безперешкодно повідомити про своє прибуття та зробити запит про надання необхідної допомоги. Пункти відправлення та прибуття можуть бути розташовані в одному або в різних місцях. У визначених місцях розташування пунктів прибуття та відправлення має бути розміщена основна інформація про послуги, розташування пунктів обслуговування тощо у форматі, доступному для сприйняття пасажирами з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
8.1.7 З метою забезпечення прав пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю під час користування послугами повітряного перевезення експлуатанти аеропортів та авіаперевізники повинні створити групи (служби) надання допомоги особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
Такі групи (служби) можуть бути як постійно діючими (наприклад, в аеропортах з великим обсягом перевезень пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю), так і тимчасово діючими (організовані з числа працівників зміни для конкретних випадків обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю).
8.1.8 Пасажир зобов’язаний самостійно до початку подорожі визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт, ураховуючи стан свого здоров’я. Авіаперевізник повинен надати відповідну інформацію про рейс у доступній для сприйняття пасажира формі.
8.1.9 Авіаперевізники та агенти з продажу повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення надання у всіх своїх пунктах продажу, у тому числі під час продажу за допомогою телефонного та мобільного зв’язку, мережі Інтернет, інформації щодо допомоги пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, яку надає авіаперевізник, умови і порядок замовлення такої допомоги.
Агент з продажу, отримавши запит щодо необхідності надання допомоги особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, повинен в найкоротший строк направити такий запит авіаперевізнику.
8.1.10 Запит на отримання допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю має бути надісланий агентом з продажу, який отримав такий запит, або пасажиром (його представником) авіаперевізнику не пізніше ніж за 48 годин до оголошеного часу відправлення рейсу. Авіаперевізник повинен передати відповідну інформацію принаймні не пізніше ніж за 36 годин до оголошеного відправлення рейсу:
 • аеропортам відправлення, прибуття і транзиту;
 • обслуговуючому авіаперевізнику, якщо такий перевізник не здійснив бронювання.
У всіх випадках, крім зазначених у цьому пункті, авіаперевізник, його агент з продажу повинні передати інформацію якнайшвидше.
Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту або запит на отримання допомоги не було здійснено під час бронювання, питання щодо можливості перевезення особи, яка втратила рухливість, вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, які розміщені на веб-сайті авіаперевізника www.windrose.aero .
8.1.11 Після відправлення рейсу авіаперевізник або агент з обслуговування повинен якнайшвидше направити повідомлення до аеропорту призначення про кількість пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю на рейсі, зазначивши про необхідну допомогу.
8.1.12 Якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю прибуває до аеропорту з метою здійснення повітряного перевезення, на яке він має бронювання, експлуатант аеропорту повинен забезпечити надання допомоги, зазначеної у пунктах 18,19 цієї глави, за умови, що запит щодо допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю направлено авіаперевізником принаймні за 48 годин до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.
Запит щодо допомоги під час перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю поширюється на зворотний рейс, якщо на рейс відправлення та на зворотний рейс було укладено договір з тим самим авіаперевізником, про що має бути повідомлено пасажира.
8.1.13 У разі потреби у використанні собаки-поводиря або інших службових тварин авіаперевізник повинен забезпечити перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю разом з собакою-поводирем або іншою службовою твариною. Пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для розміщення собаки-поводиря, неподалік від запасного виходу.
Собака-поводир, службові тварини, за наявності довідки лікаря, що пасажир потребує такого виду підтримки, перевозяться безкоштовно. Правила перевезення службових тварин встановлені авіаперевізником.
8.1.14 У разі неотримання запиту про надання допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю експлуатант аеропорту повинен вжити усіх можливих заходів для надання необхідної допомоги, зазначеної у пунктах 18, 19 цієї глави.
8.1.15 Положення пункту 12 цієї глави застосовується за умови, якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю присутній на реєстрації у час, визначений авіаперевізником (туроператором) та доведений до відома пасажира письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів), або не пізніше однієї години до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.
Також положення пункту 12 цієї глави застосовуються, якщо пасажир прибуває у визначене для обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю місце в межах аеропорту:
 • в час, визначений авіаперевізником (туроператором), агентом з обслуговування, що обслуговує рейси авіаперевізника, і доведений до відома пасажира письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів); або
 • не пізніше ніж за дві години до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку, якщо не було повідомлено про час прибуття до аеропорту.
8.1.16 Якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю здійснює пересадку в аеропорту, розташованому на території України, експлуатант аеропорту або агент з обслуговування, який надає послуги авіаперевізнику в аеропорту транзиту, забезпечує надання допомоги, зазначеної у пунктах 18, 19 цієї глави.
8.1.17 Допомога під час перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, зазначена у пунктах 18, 19 цієї глави, має відповідати потребам таких осіб та надається експлуатантом аеропорту безкоштовно.
8.1.18 Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен вжити заходів для того, щоб пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю мали змогу:
 • повідомити про своє прибуття до аеропорту, у тому числі за допомогою «кнопки виклику» або переговорного засобу в доступному місці і на зручному для таких пасажирів рівні, та звернутися по допомогу у визначених місцях у межах і поза межами будівель термінала аеропорту;
 • пересуватися з визначеного пункту до стійки реєстрації;
 • здавати та реєструвати багаж;
 • пересуватися від стійки реєстрації до повітряного судна з проходженням міграційних, митних та інших процедур;
 • здійснювати посадку/висадку на/з борт(у) повітряного судна за допомогою ліфтів, крісел колісних, салонних крісел колісних або іншої необхідної підтримки;
 • пересуватися від дверей повітряного судна до свого місця;
 • зберігати та діставати багаж у салоні повітряного судна;
 • пересуватися від свого місця до дверей повітряного судна;
 • пересуватися від повітряного судна до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням міграційних і митних процедур;
 • пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;
 • пересуватися до виходу для здійснення посадки на стикувальний рейс у разі транзиту з отриманням допомоги в повітрі та на землі, а також за потреби у межах та між терміналами аеропорту;
 • пересуватися за потреби до туалетної кімнати в межах термінала;
 • отримувати необхідну для здійснення перельотів інформацію у прийнятних форматах;
 • здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.
Також експлуатант аеропорту за потреби має забезпечити обслуговування собак-поводирів та службових тварин.
8.1.19 Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен забезпечити обслуговування всіх необхідних засобів пересування особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, у тому числі крісел колісних з електричним приводом, за умови завчасного попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та відповідно до положень ІСАО, ІАТА й законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів.
8.1.20 Якщо пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю допомагає особа, яка її супроводжує, такій особі має бути надана можливість допомагати пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в аеропорту, під час посадки та висадки з повітряного судна.
Авіаперевізник повинен забезпечити пасажира, який супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, місцем на борту повітряного судна, яке розташоване поруч з місцем, наданим особі, яку супроводжують.
8.1.21 Авіаперевізник має забезпечити транспортування до двох одиниць пересувних засобів кожним пасажиром з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, в тому числі крісел колісних з електричним приводом за умови попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та згідно з положеннями ІСАО, ІАТА та законодавством України у сфері перевезення небезпечних вантажів.
8.1.22 На виконання вимог безпеки пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю розташовуються в салоні повітряного судна неподалік від запасного виходу так, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна.
Авіаперевізник повинен забезпечити надання допомоги таким пасажирам під час пересування в салоні повітряного судна.
8.1.23 Якщо крісла колісні, інші пересувні засоби або допоміжні пристрої було загублено або пошкоджено під час обслуговування в аеропорту або транспортування на борту повітряного судна, пасажир, якому належить таке обладнання, має право на отримання компенсації вартості такого майна.
8.1.24 Зобов’язання перед пасажиром з інвалідністю або з обмеженою рухливістю відповідно до положень цієї глави не може бути обмежено або не виконано.
8.1.25 Авіаперевізник не відповідає за погіршення стану здоров’я пасажирів або інші наслідки, які можуть статися через вік пасажира, його психічний або фізичний стан під час посадки/висадки на/з борт(у) повітряного судна, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту.
8.1.26 Пасажир, фізичний стан якого викликає у авіаперевізника занепокоєння, допускається до повітряного перевезення у разі надання ним авіаперевізнику довідки закладу охорони здоров’я про те, що його фізичний стан дозволяє подорожувати повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не становить небезпеки для оточення. Така довідка має бути видана не пізніше ніж за 5 днів до дати запланованого вильоту.
8.1.27 Можливість перевезення тяжкохворих пасажирів визначається заздалегідь за погодженням між авіаперевізником та особою, яка супроводжує пассажира та яка забезпечуватиме догляд за таким пасажиром під час польоту, з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який встановлює авіаперевізник.
8.1.28 Перевезення пасажирів на ношах не здійснюється у звязку з відсутністю умов та технічних можливістей перевезення.
8.1.29 Авіаперевізники, експлуатанти аеропортів та агенти з обслуговування повинні забезпечити достатній рівень кваліфікації свого персоналу, який здійснює надання допомоги особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
8.1.30 За технічної можливості, авіаперевізник, експлуатанти аеропортів та агенти з обслуговування авіаперевізника використовують окрему стійку «PRIORITY» для реєстрації для осіб з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
За можливості персонал зазначених суб’єктів аеропортової діяльності повинен пройти відповідне навчання, у тому числі з жестової мови, включаючи міжнародну мову.
8.2 Перевезення дітей та вагітних жінок
  8.2.1 Дітьми на повітряному транспорті є немовлята (infant - INF) до 2 років та діти (children - CHD) віком від 2 до 12 років.
8.2.2 Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12 років - з наданням окремого місця.
8.2.3 Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання вимог, визначених у пунктах 4-8 цієї глави.
8.2.4 За категорією «дитина, що перевозиться без супроводу» оформлюються діти віком від 5 до 14 років у разі внутрішнього перевезення, діти віком від 5 до 16 років - у разі міжнародного перевезення, у разі трансферного перевезення, де є міжнародний сегмент, оформлюються діти віком від 5 до 16 років.
8.2.5 Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного у квитку.
8.2.6 Дитина, що подорожує без супроводу, приймається до повітряного перевезення за умови заповнення батьками дитини, опікунами дитини або їх законними представниками,  відповідних належно оформлених документів та сплати послуг, встановлених правилами авіаперевізника.
8.2.7 Дорослий пасажир має право на перевезення з собою не більше двох немовлят, одне з яких перевозиться без надання окремого місця, а друге - з наданням окремого місця, за тарифом, встановленим авіаперевізником для перевезення дітей віком від 2 до 12 років.
Немовля, для якого було оплачено окреме місце, перевозиться в автомобільному кріслі для перевезення дітей, яке сертифіковане для використання його на повітряному транспорті.
Якщо пасажир не має такого автомобільного крісла, авіаперевізник має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.
8.2.8 Пасажирам з дітьми до 2 років надаються місця, обладнані додатковою кисневою маскою.
8.2.9 Вагітні жінки можуть бути прийняті до перевезення авіакомпанією, якщо термін  вагітності не перевищує:
 • 35 тижнів для одноплідної вагітності
 • 32 тижні для багатоплідної вагітності
8.2.10 Авиакомпанія не приймає до перевезення породіль та новонароджених дітей у перші 7 днів після пологів та народження дитини.