Договір перевезення та квиток

3.1 Договір перевезення пасажира та/або багажу
  3.1.1 Повітряні перевезення виконуються на підставі договору між авіаперевізником і пасажиром.
3.1.2 Укладення договору повітряного перевезення та його умови підтверджуються квитком, який видається пасажиру авіаперевізником або агентом з продажу.
3.1.3 Квиток надає право пасажиру, зазначеному у квитку, на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов’язує авіаперевізника здійснити перевезення пасажира і його багажу та надати інші послуги відповідно до договору повітряного перевезення, крім випадків, визначених у пункті 5 цієї глави.
3.1.4 Умови договору додаються до квитка і мають містити інформацію для пасажирів про обмеження відповідальності під час перевезення пасажира та багажу, про податки і збори; час початку та закінчення реєстрації на рейс, посадки у повітряне судно; інформацію щодо
зареєстрованого багажу та ручної поклажі; строки пред’явлення претензій щодо неналежного перевезення пасажирів та багажу; інформацію щодо заборони перевезення окремих речей у зареєстрованому багажі або у ручній поклажі; права пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу; адресу авіаперевізника, за якою пасажири мають змогу направляти свої звернення; іншу інформацію, яку авіаперевізник вважає необхідною для пасажира. Умови договору повітряного перевезення не суперечать положенням Монреальської конвенції, Повітряного кодексу України та цих Правил.
3.1.5 Авіаперевізник має право відмовити в перевезенні пасажиру та визнати його квиток недійсним у разі:
 • пред’явлення особою пошкодженого квитка або квитка зі змінами, внесеними не авіаперевізником або його уповноваженим агентом з продажу;
 • встановлення факту придбання пасажиром квитка за допомогою фальшивої/краденої або недійсної платіжної картки (кредитної картки);
 • відсутності у квитку пасажира польотного купона на відповідний рейс, інших невикористаних польотних купонів або пасажирського купона;
 • порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира;
 • неправильного застосування тарифу або несплати пасажиром вартості повітряного перевезення в повному обсязі на день виконання повітряного перевезення не з вини авіаперевізника та/або агента з продажу.
3.1.6 Квиток, визнаний недійсним з вини авіаперевізника та/або його агента з продажу, за вимогою пасажира підлягає переоформленню.
Квиток, визнаний недійсним з причин, які не залежать від авіаперевізника та/або його агента з продажу, підлягає вилученню без переоформлення.
3.1.7 Виявлена під час передпольотної перевірки на борту повітряного судна особа без квитка або з квитком, визнаним авіаперевізником недійсним, підлягає висадці з борту повітряного судна.
3.1.8 У всіх випадках визнання квитка недійсним або виявлення на борту повітряного судна особи без квитка або з квитком, визнаним авіаперевізником недійсним, авіаперевізником або особою, яка представляє його інтереси, складається відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається у авіаперевізника.
3.1.9 Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення такого перевезення, а у разі виникнення претензії - до часу її вирішення.
Пасажир зобов’язаний пред’явити перевізні документи за першою вимогою авіаперевізника, його агента з обслуговування, експлуатанта аеропорту.
3.2 Утрачений або зіпсований квиток
  3.2.1 У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром авіаперевізник за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування авіаперевізнику збитків у розмірі вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати авіаперевізник у зв’язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує такої угоди, перевізник, який видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Перевізник має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством перевізника (його агента). У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого перевізника.
3.2.2 Перевізник має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
 • пасажир не підписав угоди, передбаченої пунктом 1 цієї глави, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
 • пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який має надати згоду, не працює.
3.3 Заборона передачі квитка
  3.3.1 Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку.
3.3.2 З метою виконання вимог пункту 1 цієї глави авіаперевізник має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.
3.4 Строк чинності квитка
  3.4.1 Строк чинності квитка охоплює:
 • загальний строк чинності квитка;
 • строк чинності для перевезення.
3.4.2 Загальний строк чинності квитка визначається періодом часу з дати його оформлення і до закінчення строку, який передбачено для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів авіаперевізника.
3.4.3 Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Авіаційними правилами, у тому числі для отримання місця на рейс в дату, що визначені у квитку, повернення вартості повністю або частково невикористаного перевезення та здійснення інших розрахунків, встановлених цими Авіаційними правилами та правилами авіаперевізника.
3.4.4 Квиток з гарантованою датою вильоту надає право на перевезення пасажира і його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.
3.4.5 Квиток з відкритою датою надає право на перевезення пасажира і його багажу з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка авіаперевізником або уповноваженою ним особою дати вильоту, часу вильоту та номера рейсу.
3.4.6 Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частину квитка використано, або з дати його видачі, якщо не використано весь квиток.
3.4.7 Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів авіаперевізника.
3.5 Продовження строку чинності квитка
  3.5.1 Строк чинності квитка незалежно від виду застосованого тарифу продовжується, якщо авіаперевізник:
 • не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
 • скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
 • пропустить узгоджене місце зупинки;
 • не виконає рейсу в розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
 • своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначено у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
 • не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування. У такому разі за згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування.
У разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я, перевізник також продовжує строк чинності квитка.
3.5.2 Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв’язку із хворобою чи іншими обставинами, авіаперевізник продовжує строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, абодо першого рейсу перевізника, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож було перервано. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. У такому разі авіаперевізник також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.
3.5.3 У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім’ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків здійснюється після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.
3.6 Послідовність польотних купонів
  3.6.1 Авіаперевізник приймає польотні купони до повітряного перевезення лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку. Квиток визнається недійсним, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів.
Авіаперевізник має право відмовити у перевезенні пасажира та поверненні йому вартості невикористаних польотних купонів, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів не з вини авіаперевізника, його агентів з продажу та/або обслуговування.
3.6.2 Пасажирський купон та всі невикористані польотні купони, які не було повернуто авіаперевізнику, залишаються у пасажира протягом подорожі й мають бути надані авіаперевізнику на його запит.
3.6.3 Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призвело до порушення порядку використання польотних купонів, встановленого пунктом 1 цієї глави, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, він повинен попередити про це авіаперевізника та переоформити квиток.
3.7 Клас обслуговування
  3.7.1 Авіаперевізник має надати пасажиру обслуговування згідно з придбаним ним классом обслуговування. Авіаперевізник або агент з продажу зобов’язаний під час бронювання та/або оформлення квитка поінформувати пасажира щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.
3.7.2 Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.
3.7.3 Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж «ОК»), бронювання місця здійснюється на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі.
Якщо для здійснення бронювання недостатньо часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.
3.7.4 Авіаперевізник має право як з технічних, так і комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У разі пониження класу обслуговування авіаперевізник зобов’язаний якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати компенсацію з урахуванням положень глави 5 частини 15 цих Правил.
3.8 Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум
  3.8.1 Пасажир може пред’явити авіаперевізнику квиток для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане перевезення, якщо це передбачено правилами застосування тарифів, у таких випадках:
 • до початку перевезення;
 • протягом усього строку чинності квитка для перевезення;
 • протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.
Авіаперевізник, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане повітряне перевезення, може продовжити строк, передбачений абзацом четвертим цього пункту.
3.8.2 Сплив строків, зазначених у пункті 1 цієї глави, не позбавляє пасажира права на пред’явлення авіаперевізнику претензії відповідно до частини 27 цих Правил.
3.9 Абревіатури
  3.9.1 Найменування авіаперевізника може наводитися у квитку (маршрут-квитанції), багажній квитанції у вигляді коду IATA авіаперевізника – «7W», цифрового розрахункового коду – «461» або коду ICAO – «WRC».
3.9.2 Авіаперевізник, його агент з продажу або агент з обслуговування повинен довести до відома пасажира під час бронювання або реєстрації інформацію щодо повного найменування авіаперевізника, яке наведене у квитку (маршрут-квитанції) у вигляді коду авіаперевізника.