Претензії та позови

27.1 Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подання позовів
  27.1.1 Будь-яку претензію щодо неналежного перевезення пасажира або багажу має бути подано авіаперевізнику письмово та вручено або відправлено у строки, передбачені Монреальською конвенцією та чинним законодавством України. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може розглядати претензії пасажирів у разі їх надходження лише після розгляду претензій авіаперевізником з метою встановлення відповідності результатів розгляду Авіаційним правилам України.
До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанція), фіскальні чеки оплати послуг (окрім послуг таксі), квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report), акт пошкодження багажу (DBR - Damage Baggage Report), довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Суму претензії має довести зацікавлена особа.
27.1.2 Претензії розглядаються в порядку, установленому авіаперевізником. Отримавши претензію, авіаперевізник протягом 15 днів з дати реєстрації претензії надсилає заявнику повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії та строк її розгляду, а у разі потреби запитує у заявника додаткові документи і повідомляє йому про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.
27.1.3 Авіаперевізник зобов’язаний розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв’язку з яким було висунуто претензію, повністю здійснювалося одним перевізником.
Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими авіаперевізниками.
27.1.4 Позов про відшкодування завданої авіаперевізником шкоди під час повітряного перевезення може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та законодавством України, без шкоди правам інших осіб на звернення до суду.
27.1.5 Позови про відповідальність авіаперевізника під час міжнародних перевезень щодо неналежного перевезення пасажира або багажу мають бути подані за вибором позивача до суду за місцезнаходженням (реєстрацією) авіаперевізника, за місцем його основної діяльності (головного офісу) або за місцем, де знаходиться підприємство, через яке було укладено договір повітряного перевезення, або до суду місця призначення перевезення протягом двох років з дати прибуття до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення. Для рейсів у межах України позови до перевізників, що виникають з договору повітряного перевезення пасажира і багажу, пред’являються за місцезнаходженням авіаперевізника.
Позови про відповідальність авіаперевізника щодо неналежного перевезення пассажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до авіаперевізника.
27.1.6 Загальний розмір відшкодування шкоди не може перевищувати встановлених цими Правилами меж відповідальності.
Авіаперевізник за договором, фактичний авіаперевізник, агенти з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов’язків, відповідають за завдану ними шкоду в розмірі, який не перевищує встановленої цими Правилами межі відповідальності, що застосовується до нього.

27.1.7 Якщо позовні вимоги щодо відшкодування шкоди, визначеної цими Правилами, звернені до працівника авіаперевізника чи агента з продажу та/або обслуговування, він має право посилатися на умови та межі відповідальності, на які має право посилатися сам авіаперевізник, якщо доведе, що діяв у межах своїх службових обов’язків.
27.1.8 У разі смерті особи, відповідальної за збитки, позов про відшкодування збитків подається відповідно до положень Монреальської конвенції проти осіб, які на законній підставі представляють її або розпоряджаються майном цієї особи.
27.1.9 Позов про відшкодування шкоди, яка сталася під час повітряного перевезення, що здійснювалось фактичним перевізником, може бути за вибором пасажира подано до фактичного перевізника або до перевізника за договором чи до обох перевізників одночасно.
27.1.10 Перерахунок сум, зазначених у СПЗ, у національну валюту здійснюється відповідно до вартості валют у СПЗ згідно з курсом Національного банку України на дату ухвалення судового рішення чи прийняття авіаперевізником рішення щодо претензії пасажира.
27.2 Порядок висування претензій та подання позовів щодо неналежного перевезення пасажира
  27.2.1 Якщо висувається претензія або подається позов на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні пасажира, сума компенсації обмежується сумою, зазначеною в пункті 1 глави 5 частини 26 цих Правил. Суму претензії має довести зацікавлена особа.
27.2.2 Позови про відповідальність авіаперевізника за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження, має бути подано за вибором позивача до одного із судів, зазначених у пункті 5 глави 1 цієї частиини. Для рейсів між Україною та Європейським Союзом позов може бути подано на території держави - члена Європейського Союзу, в якій пасажир на дату події має основне й постійне місце проживання та до/із якої авіаперевізник надає послуги, пов’язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого авіаперевізника на підставі комерційної угоди, і в якій цей перевізник здійснює діяльність, пов’язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самим авіаперевізником чи іншим авіаперевізником, з яким він має комерційну угоду, або які належать йому або такому іншому перевізнику.
Позови про відповідальність авіаперевізника щодо неналежного повітряного перевезення пасажира може бути подано у встановлені законодавством строки без попереднього висування претензії до авіаперевізника.
27.2.3 Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно мало прибути, або з дати зупинення перевезення.
27.2.4 У разі висування претензії до авіаперевізника щодо повернення коштів за операцію реєстрації в аеропорту у зв’язку з неможливістю здійснити реєстрацію за допомогою веб-сайту обов’язок доведення протилежного покладається на авіаперевізника.
27.3 Порядок висування претензій та подання позовів щодо неналежного перевезення багажу
  27.3.1 Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред’явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.
Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report) або акта про пошкодження багажу (DBR - Damage Baggage Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.
27.3.2 Претензії щодо пошкодження багажу, нестачі вмісту подаються негайно або не пізніше ніж сім календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У разі затримки в перевезенні багажу претензію має бути заявлено протягом 21 календарного дня з дати,  коли багаж було передано у розпорядження пасажира.
27.3.3 Претензії щодо втрати багажу висуваються до перевізника після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж уважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж мав прибути до місця призначення. У такому разі претензію до авіаперевізника має бути пред’явлено протягом двох років (для міжнародного перевезення) та трьох років (для рейсів у межах України) з дати прибуття повітряного судна до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
27.3.4 Відповідальність авіаперевізника щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у пункті 2 глави 5 частини 26 цих Правил.
27.3.5 Якщо претензію висунуто щодо пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У разі неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу, компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує заінтересована особа.
Авіаперевізник не відповідає за такі види пошкодження багажу:
  • зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо;
  • загублені ремінці та петельки;
  • незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи;
  • пошкодження ручки валізи або сумки;
  • пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються;
  • пошкодження предметів, які неналежно упаковано.
27.3.6 Якщо претензію висунуто щодо відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограма, для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 (додаток А).
27.3.7 Якщо претензію висунуто на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у пункті 2 глави 5 частини 26 цих Правил. Суму претензії має довести зацікавлена особа.
27.3.8 За відсутності претензій у зазначені в пунктах 2, 3 цієї глави строки під час міжнародних повітряних перевезень жодні позови до перевізника щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування перевізником обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.