Повітряне авіаперевезення, що виконується не перевізником за договором

23.1 Положення цієї частини застосовуються у разі, якщо авіаперевізник (перевізник за договором) як сторона укладає договір повітряного перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а фактичний перевізник як уповноважений перевізник за договором здійснює все повітряне перевезення або його частину, але не є щодо такої частини послідовним перевізником у розумінні частини 21 цих Правил.
23.2 У разі здійснення повітряного перевезення, передбаченого пунктом 1 цієї частини, на перевізника за договором поширюється дія цих Правил щодо всього перевезення, а на фактичного перевізника - щодо тієї частини повітряного перевезення, яке він здійснює.
23.3 Розмір відповідальності фактичного перевізника і перевізника за договором обмежений нормами, встановленими цими Правилами.