Сфера використання

2.1 Ці Правила є обов’язковими для аваперевізнака а також для пассажирів авіаперевізника при здійсненні будь-якого міжнародного чи внутрішнього перевезення пасажирів та/або багажу за винагороду або безкоштовно з/до аеропортів, розташованих на території України.
2.2 Перевезення пасажирів і багажу, передбачені пунктом 1 цього розділу, є предметом Правил авіаперевізника, а також тарифних нормативів авіаперевізника, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), якщо таку дату не можна визначити - на дату початку перевезення.
2.3 Під час перевезення пасажирів і багажу застосовуються положення цих Правил, тарифи і збори, чинні на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка).
Зміни, які вносяться до цих Правил, в тому числі до тарифних нормативів авіаперевізника, не можуть бути застосовані до договору повітряного перевезення пасажира і багажу, якщо вони набрали чинності після укладення такого договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
Авіаперевізник встановив ці Правила з метою підвищення ефективності та якості перевезень, які відповідають стандартам та нормативам якості, відповідальності за обслуговування пасажирів, установлених уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
Ці Правила погоджені уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
Умови договору на виконання авіаперевізником чартерного рейсу з бізнес-метою не суперечать положенням цих Правил та включають положення щодо прав пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи затримки рейсу.
2.4 Ці Правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу, у тому числі умовам, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії тощо.
2.5 Авіаперевізник має право здійснити одне або серію перевезень пасажирів і багажу на спеціальних умовах у разі неможливості забезпечити перевезення відповідно до цих Правил.
Рівень якості та безпеки під час таких перевезень має відповідати вимогам цих Правил.
Правила авіаперевізника щодо використання спеціальних тарифів і умов перевезень окремих категорій пасажирів і багажу є спеціальними умовами.
2.6 Контроль за дотриманням цих Правил покладається на уповноважений орган з питань цивільної авіації та на керівництво авіаперевізника.