Повернення коштів

18.1 Загальна процедура повернення коштів
  18.1.1 Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) авіаперевізник здійснює за місцем придбання квитка або в головному офісі авіаперевізника (офісі з продажу перевезень авіаперевізника) і в тій валюті, у якій квиток було оплачено.
Повернення коштів в Україні авіаперевізник здійснює в національній валюті. Повернення коштів у представництвах авіаперевізника в інших країнах здійснюється відповідно до законодавства країни місцезнаходження представництва.
У разі якщо оплату було здійснено електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.

18.1.2 Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів авіаперевізника та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).

18.1.3 Повернення коштів здійснюється на підставі невикористаного повністю або частково перевізного документа, ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.

18.1.4 Повернення коштів здійснюється:
 • особі, що зазначена у квитку,- у разі сплати за перевезення готівкою або банківським переказом;
 • на рахунок підприємства, установи тощо - у разі сплати за безготівковим розрахунком;
 • на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення (у разі припинення діяльності банку перерахування коштів може бути здійснено на рахунок в іншому банку); 
 • спонсору, що сплатив за перевезення,- у разі оформлення квитка за повідомленням про попередню оплату (Prepaid Ticket Advice - РТА).
Повернення коштів здійснюється за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, та документів, що підтверджують право на отримання грошових сум, визначених у пункті 3 цієї глави.

18.1.5 Повернення коштів авіаперевізник здійснює у день розірвання договору повітряного перевезення (пред’явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання авіаперевізником інформації від пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане повітряне перевезення, оформлене електронним квитком), а в разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору повітряного перевезення - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.
Строк повернення коштів розраховується з дня, наступного за днем отримання авіаперевізником або агентом з продажу документів, необхідних для здійснення операції повернення коштів.

18.1.6 Правилами перевезення авіаперевізника передбачена вимога обов’язкового письмового звернення щодо повернення коштів.
18.2 Повернення коштів
  18.2.1 Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюється у випадках:
 • скасування, перенесення, затримки рейсу (авіаперевізник може зменшити час затримки, зазначений у пункті 3 глави 4 частини 15 цих Правил), на який у пассажира заброньовано місце та оформлено квиток;
 • неправильного оформлення перевізних документів з вини авіаперевізника або його агента з продажу;
 • заміни класу обслуговування або типу повітряного судна;
 • неможливості надати пасажиру місце відповідно до бронювання;
 • незабезпечення авіаперевізником стикування з рейсом, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній;
 • відмови в перевезенні через несплату пасажиром тарифу, державних зборів, податків чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;
 • використання авіаперевізником свого права відмови в перевезенні з причин, зазначених у пунктах 1, 7 частини 10 цих Правил;
 • смерті пасажира або членів його сім’ї, хвороби пасажира або членів його сім’ї, що подорожують разом із ним, за наявності належно оформлених підтвердних документів;
 • в інших випадках відмови пасажира від повітряного перевезення або відмови авіаперевізника у перевезенні пасажира, що сталися з вини авіаперевізника.
Перебронювання на інший рейс у разі запізнення пасажира на рейс, на який він має підтверджене бронювання, через запізнення прибуття попереднього рейсу (у разі оформлення перевезення окремими перевізними документами) здійснюється без штрафних санкцій.

18.2.2 У разі примусового повернення сума коштів, що повертається пасажиру, має дорівнювати:
 • якщо жодну частину квитка не використано,- сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;
 • якщо було використано будь-яку частину квитка,- сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані державні збори, податки, аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) авіаперевізника від місця, де сталася відмова від перевезення, до місця призначення.
До сум, передбачених цим пунктом, не зараховуються суми компенсацій, передбачених частиною 15 цих Правил.

18.2.3 У разі добровільного повернення коштів, тобто якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, така сума розраховується згідно з тарифними нормативами авіаперевізника. Пасажиру також повертається сума всіх невикористаних державних зборів, податків, аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіаперевізника.

18.2.4 У разі повернення коштів за невикористаний квиток або його частину, у тому числі примусового, плата за оформлення повітряного перевезення не повертається, за винятком випадку повернення коштів з вини авіаперевізника. Плата за операцію повернення коштів у разі примусового повернення коштів не стягується.
18.3 Право на відмову в поверненні коштів
  18.3.1 Авіаперевізник має право відмовити в поверненні коштів (за винятком всіх невикористаних державних зборів, податків, аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіаперевізника), якщо:
 • заяву про повернення коштів пасажир подав після закінчення строку чинності квитка, визначеного у главі 4 частини 3 цих Правил, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами;
 • квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом авіаперевізник або його агент з продажу повинен поінформувати про це пасажира під час бронювання і в квитку має бути відповідна відмітка).
 • 18.3.2 У разі втрати квитка повернення коштів здійснює:
 • авіакомпанія - власник бланка квитка («перевізник за договором»),- якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою;
 • авіакомпанія - фактичний перевізник,- якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.
Повернення коштів може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змінено та за ним не здійснювалося повернення коштів.
Із суми коштів, що повертаються, авіаперевізник має право стягувати штраф (збір), встановлений ним для таких випадків.

18.3.3 Кошти за дублікатом квитка, за втраченим квитком, ордером різних зборів, квитанцією про оплату наднормового багажу повертаються в претензійному та/або судовому порядку.

18.3.4 Відмова пасажиру в поверненні коштів може бути оскаржена пасажиром шляхом подання претензії до авіаперевізника або у судовому порядку.