Права пасажирів у разі відмови у повітряному перевезенні, скасування або затримки рейсів

15.1 Порядок застосування компенсації
  15.1.1 Положення цієї частини застосовуються до пасажирів регулярних та чартерних рейсів, яким відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та, за винятком випадку скасування, зазначеного у частині 14 цих Правил, присутній для проходження реєстрації у час, передбачений правилами авіаперевізника та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до часу відправлення чи забронював рейс, який було затримано/перенесено авіаперевізником або фрахтувальником повітряного судна (туроператором) на інший рейс, незалежно від причин.
У разі відмови у перевезенні, скасування або затримки рейсу незалежно від тривалості пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та особи, що їх супроводжують, а також діти без супроводу відповідно до цього розділу мають право на допомогу в першу чергу.
15.1.2 Положення цієї частини не застосовуються до пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано не доступна іншим пасажирам, однак ці положення застосовуються до пасажирів, яким видано квитки згідно з програмою авіаперевізника для пасажирів, які часто літають (програмою лояльності).
15.1.3 У разі якщо авіаперевізник сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цією частиною, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування туроператором або іншою особою, з якою авіаперевізник уклав договір. Відповідно жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує права туроператора або третіх осіб, інших ніж пасажир, з якими авіаперевізник уклав договір, вимагати відшкодування або компенсації від авіаперевізника згідно із законодавством.
15.1.4 Відстані, зазначені у цій частині, вимірюються за методом ортодромічної відстані маршруту.
15.1.5 У разі виникнення зобов’язань перед пасажирами на рейсі, який виконується на підставі угоди про спільне використання кодів (codesharing), відповідальним за надання обслуговування та виплату компенсації є фактичний перевізник. Якщо кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання, перевищує кількість наявних місць у блоці, надання обслуговування та виплату компенсації забезпечує авіаперевізник, який здійснив перепродаж.
15.1.6 У разі невиплати грошової компенсації, передбаченої цим розділом, в аеропорту, де сталась відмова у повітряному перевезенні або скасування рейсу, виплата компенсації, передбаченої цією часимною, здійснюється за письмовим зверненням пасажира. Авіаперевізник повинен надати відповідь у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».
15.2 Компенсація пасажирам у разі відмови у повітряному перевезенні
  15.2.1 У разі якщо авіаперевізник мотивовано очікує на відмову пасажирам у посадці на рейс, він зобов’язаний спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки на рейс, та авіаперевізником винагороду.
15.2.2 Крім виплати винагороди авіаперевізник зобов’язаний запропонувати пасажиру на вибір:
 • відшкодування вартості повітряного перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи (за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира) у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його придбано, за невикористану частину квитка та за використані частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира, а також забезпечити (за потреби) зворотний рейс до початкового пункту відправлення за першої можливості;
 • зміну маршруту, яка має здійснюватися за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення - за першої можливості чи до кінцевого пункту призначення - у пізніший час за бажанням пасажира та за умови наявності вільних місць.
15.2.3 Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований авіаперевізником альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок авіаперевізника.
15.2.4 Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, авіаперевізник має право відмовити пасажиру в перевезенні протии його волі.
15.2.5 Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, авіаперевізник має виплатити їм компенсацію у таких розмірах:
 • 250 євро - для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
 • 400 євро - для рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;
 • 600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.
Під час визначення відстані за основу береться останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.
15.2.6 Авіаперевізник має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у пункті 5 цієї глави, на 50 %, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого:
 • дві години - для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
 • три години - для рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;
 • чотири години - для рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
15.2.7 Виплата компенсації не звільняє авіаперевізника від обов’язку запропонувати пассажиру на вибір послуги та відшкодування витрат, що зазначені у пункті 2 цієї глави та пункті 5 глави 3 цієї частини.
15.3 Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу
  15.3.1 У разі скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 2 глави 2 цієї частини та компенсацію відповідно до пунктів 5, 6 глави 2 цієї частини. Пасажир має право на компенсацію, якщо його не поінформовано про скасування рейсу:
 • за два тижні до запланованого часу відправлення;
 • у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути до кінцевого пункту призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття;
 • менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути до кінцевого пункту призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.
15.3.2 Авіаперевізник, скасовуючи або затримуючи рейс, повинен надавати пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. За потреби забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на стикувальні рейси авіаперевізник за першої можливості повинен запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення.
15.3.3 Авіаперевізник не зобов’язаний сплачувати компенсацію відповідно до пунктів 5, 6 глави 2 цієї частини, якщо він може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або непереборної сили, якій не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.
15.3.4 Доведення фактів інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на авіаперевізника, його агента з продажу, туроператора та інших уповноважених організацій за місцем укладання договору повітряного перевезення.
15.3.5 У разі скасування рейсу авіаперевізником та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:
 • харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
 • місця в готелі у випадках, якщо пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування пасажирами відправлення більший, ніж передбачалося;
 • наземний трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт;
 • два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови.
15.3.6 Авіаперевізник повинен приділяти особливу увагу потребам пасажирів з інвалідністю або з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які їх супроводжують, а також потребам дітей, у тому числі тим, які подорожують без супроводу дорослих.
15.4 Надання обслуговування пасажирам у разі затримки рейсу
  15.4.1 Авіаперевізник повинен надати пасажирам за встановленими ним нормами харчування та прохолодні напої і можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-, факс-повідомлення чи повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови, у разі затримки рейсу на строк:
 • дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю 1500 кілометрів або менше;
 • три години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю від понад 1500 до 3500 кілометрів;
 • чотири години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів, не зазначених у абзацах другому і третьому цього пункту.
15.4.2 Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, авіаперевізник повинен надати пасажирам номери у готелі, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт.
15.4.3 Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до абзацу другого пункту 2 глави 2 цієї частини.
15.5 Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування
  15.5.1 Авіаперевізник не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо він розміщує пасажира у класі обслуговування, вищому за той, що зазначений у його квитку.
15.5.2 Якщо авіаперевізник розміщує пасажира у класі обслуговування, нижчому за зазначений у його квитку, він упродовж семи днів повинен відшкодувати пасажиру:
 • 30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
 • 50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;
 • 75 % від застосованого тарифу для всіх інших рейсів, не зазначених у абзацах другому і третьому цього пункту.
15.5.3 Компенсація за розміщення пасажира у класі обслуговування, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.