ADM політика

АDМ-Політика
Для всіх акредитованих у системі ВSР Агентів

Авіакомпанія: ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (надалі Перевізник)
Код авіакомпанії: 7W
Набуває чинності з: 01.03.2018 р

Даним документом Перевізник затверджує оновлену політику щодо Дебетових повідомлень Агенту (далі ADM), яка замінює собою попередній документ.

1. Терміни та визначення

Терміни та визначення, що використані в даному документі, затверджені IATA Manual для Агентів і Резолюцією IАТА 866.

2. Основні поняття
2.1. Даний документ розроблений відповідно до:

  • Правил, Посібника та інструкцій Перевізника;
  • Застосованих IATA Резолюцій;
  • IATA Manual для Агентів, що включає Section 14 «Local Procedures», яка застосовується в конкретній країні;
  • ISS Service Provisions Manual;

2.2. У разі, коли бронювання та оформлення квитків здійснюється під кодом Перевізника, агенти повинні чітко дотримуватися Правил застосування встановлених тарифів та інших Інструкцій Перевізника. В іншому випадку Перевізник має право оформити Агенту ADM.

2.3. Перевізник має право оформити ADM для отримання доплат або внесення коригувань в будь-які транзакції Агента щодо бронювання та/або оформлення та використання стандартних перевізних документів, незалежно від того, яка авіакомпанія додана до маршруту за перевізними документами.

2.4. Якщо помилка Агента викликана технічним збоєм в Global Distribution System (далі GDS), то Турагент зобов'язаний сплатити оформлене йому АDМ у порядку, зазначеному в даному документі, а також безпосередньо зв'язатися з GDS для відшкодування збитку, не залучаючи до цього процесу Перевізника, за винятком випадків, що вимагають надання додаткової інформації.

2.5. АDМ формується в системі BSPLink протягом дев'яти (9) місяців після кінцевої дати авіаперевезення, зазначеної в оформленому квитку або бронюванні.

2.6. Для коригування невірно проведених повернень коштів за авіаперевезення, АDМ формується в системі BSPLink протягом дев'яти (9) місяців після дати операції повернення.

2.7. Перевізник має право оформити АDМ за порушення, допущені при бронюванні та/або оформленні перевізних документів на бланку Перевізника на рейси інших авіакомпаній після отримання рахунку від відповідної авіакомпанії.

2.8. Все АDМ формуються в системі BSPLink.

2.9. Всі обговорення, а так само будь-які інші дії щодо оформленого АDМ, проводяться тільки через систему BSPLink.

2.10. Агент має право не погодитися з АDМ, використовуючи функцію АDМ/АСМ Dispute в системі BSPLink.

2.11 Агент має право оскаржити ADM тільки один раз протягом п'ятнадцятиденного (15) періоду від дати оформлення ADM.

2.12. Щоб уникнути сумнівів, датою оформлення ADM вважається дата його створення та завантаження в систему BSPLink.

2.13. Термін розгляду Перевізником всіх претензій по оформленим ADM становить шістдесят (60) днів з того моменту, як Агент оскаржив ADM в системі BSPLink.

2.14. Оскаржене Агентом АDМ буде прийнято на розгляд Перевізником за умови, що вся супровідна документація буде надана через систему BSPLink у момент створення диспуту АDМ. В іншому випадку диспут буде відхилено, і агент буде зобов'язаний сплатити АDМ в установленому порядку.

2.15. Для розгляду диспуту Перевізник має право запросити додаткову інформацію у Агента.

2.16. У разі якщо Агент не оскаржив АDМ у період, зазначений у Пункті 2.11, АDМ буде автоматично включено до звіту Перевізника, сума, виставлена по цьому АDМ, буде сплачена Перевізнику у встановлений розрахунковий період.

2.17. Якщо доведено, що АDМ оформлено помилково, Перевізник погодиться з диспутом Агента, і анулює АDМ або оформить Кредитне Повідомлення (далі АСМ) на суму, яка була сплачена за АDМ. Дане АСМ буде сплачено в установлений розрахунковий період.

2.18. АDМ буде оформлено на кожну конкретну транзакцію. Проте, якщо причина штрафів однакова і АDМ оформляється тому ж самому Агенту, то в АDМ дозволяється об'єднання декількох транзакцій. Якщо штрафи виставлені з різних причин, то Перевізник має право виставити кілька АDМ на один і той самий перевізний  документ.

2.19. Якщо IАТА скасує акредитацію одного або декількох офісів Агента, то Перевізник повинен оформити ADМ на ім'я головного агентського офісу або на ім'я іншого додаткового офісу, затвердженого IАТА.

2.20. За оформлення кожного ADM Перевізником стягується адміністративний збір у розмірі 15 USD для BSP України/15 EUR для BSP інших країн (або еквівалент у місцевій валюті), який відображається у ADM як збір MF.

У разі відміни ADM з комерційних причин за рішенням Перевізника, адміністративний збір підлягає оплаті у будь-якому випадку.

У разі відміни ADM внаслідок доведення Агентом відсутності провини (процедура Dispute), адміністративний збір буде також відмінено.

Примітка.
Перевізник забороняє оформлення ADM Request /ACM Request в BSPLink.

3. Супровідна документація

3.1. Якщо Агент вважає, що оформлене Перевізником АDМ не є обґрунтованим, він повинен додати до свого спростування необхідну і додаткову документацію, що включає в себе, але не обмежується:

3.1.1. У разі якщо АDМ оформлено через некоректний розрахунок вартості квитка в GDS:

Інформація по бронюванню, вартість авіаперевезення із зазначенням застосовуваного тарифу на дату оформлення.

3.1.2. У разі якщо ADM оформлено через відсутність документів, що підтверджують право пасажира на авіаперевезення за спеціальними умовами та/або через вимушений обмін/повернення коштів.

Підтверджувальна супровідна документація згідно з ADM

Примітка.
Для запобігання оформлення ADM через непідтверджене вимушене повернення коштів і при відсутності з боку Перевізника повідомлення/повідомлень, які дозволяють вимушене повернення коштів, необхідно проводити транзакції з повернення із наданням всіх необхідних документів через функцію «Refund Application» у системі BSPLink з одночасним наданням копій супровідної документації.

4. Контактна інформація

Вказана в BSPLink в розділі ADDRESS MAINTENANCE / Query Address.

5. Мова, що використовується

ADM формується на англійській мові.

* Для BSP RU і BSP UA може використовуватися російська мова.

6. Причини оформлення ADM і штрафи, що застосовуються.

 
 

Причини оформлення (порушення)

Штрафи

1

Незареєстровані квитки (будь-яка транзакція: продаж, обмін, повернення і т.д.)

У розмірі суми збитку

2

Заборгованість за таксами та зборами

У розмірі суми збитку

3

Заборгованість за тарифом/Порушення правил застосування тарифів Перевізника

У розмірі суми збитку

4

Відсутність документів, що підтверджують право пасажира на авіаперевезення за спеціальними умовами

У розмірі суми збитку

5

Невідповідність класу бронювання в авіаквитку і бронюванні

У розмірі суми збитку

6

Обмін/повернення авіаквитка, за яким заборонені дані операції і/або відсутність документів, що підтверджують вимушений обмін/повернення

У розмірі суми збитку

7

Повернення квитка. У разі оформлення повернення коштів за невикористані або частково використані квитки: розрахунок суми до повернення не відповідає правилам застосованого тарифу.

У розмірі суми збитку

8

Штрафи. Переоформлення квитка без застосування відповідного правилам тарифу штрафу, добору (перерахунку) до більш високого тарифу.

Сума відповідного до правил тарифу штрафу, добору (перерахунку) до більш високого тарифу.

9

Знижки. Неправильне застосування спеціального тарифу (тарифу з будь-якою знижкою, включаючи вікові, корпоративні, конфіденційні, морські, тур операторські та інші), а саме: застосування знижки без відповідних підстав.

Різниця між відповідним опублікованим і застосованим тарифом у тому ж класі бронювання. Якщо спеціальний тариф не має прямо відповідного йому опублікованого тарифу в тому ж класі бронювання - різниця між наступним вищим тарифом Перевізника у відповідному класі обслуговування і застосованим тарифом.

10

Оформлення квитків. Неправильне оформлення маски при застосуванні спеціального тарифу (тарифу з будь-якою  знижкою, включаючи вікові, корпоративні, конфіденційні, морські, тур операторські та інші), а саме технічні помилки:
-відсутність в квитку відповідного тур кода, внесення недійсного тур кода.
-вказано неправильний розмір знижки.
-відсутність відповідного суфікса в FARE BASIS і/або відсутність дати народження (INF, CH, ZZ, CD).
-закриття тарифу «IT» замість вказівки суми відповідного тарифу.

10 USD за неправильно оформлений квиток.

11

Невірно вказана сума комісії. Оформлення квитка із зазначенням комісійної винагороди, що не відповідає чинному Агентському Договору або додаткам до Договору.

У розмірі суми збитку

12

Вимушене переоформлення. У разі вимушеного переоформлення квитка (Involuntary reissue) - відсутність в квитку (у поле Endorsement) ремарки "INVOL".

10 USD

13

Маніпуляції з тарифами. Порушення порядку використання купонів квитка, у т.ч. оформлення додаткових купонів із метою зниження вартості квитка.

Різниця між відповідним опублікованими тарифом для актуального маршруту і застосованим тарифом

14

Багаторазове перебронювання. Здійснення багаторазового бронювання для одного пасажира в межах одного чи декількох файлів бронювання (PNR) після третього бронювання та ануляції.

6 USD за кожен сегмент в четвертому і кожному наступному повторному бронюванні. Бронювання з випущеним квитком так само враховується.

15

Тестове бронювання. Створення тестових бронювань на вигадані імена для розрахунку тарифу, перевірки сервісів, з метою навчання тощо.

10 USD за кожен сегмент

16

Непродуктивні сегменти. У разі змін у розкладі чи іншої зміни статусу сегментів бронювання з боку Перевізника несвоєчасна (менш ніж за 24 години до вильоту) ануляція сегментів бронювання з кодами HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK.

10 USD за кожен сегмент

17

Здійснення процедури повернення /ануляції авіаквитка без скасування відповідних сегментів у бронюванні.

30 USD за кожен сегмент

18

Неактивні сегменти. Використання пасивних сегментів або сегментів з будь-яким статусом окрім НК для оформлення/ переоформлення квитка у разі відсутності місць в GDS.

50 USD за кожен сегмент

19

Фіктивні номера квитків. Використання фіктивних номерів квитків в бронюванні - неіснуючих або таких, які були оформлені раніше на інших пасажирів.

100 USD

20

Контакти. Відсутність в PNR введеної з використанням поля SSR прямої контактної інформації пасажира (адреса електронної пошти та номер мобільного телефону) для забезпечення можливості цілодобового зв'язку Перевізника безпосередньо з пасажиром.

20 USD

21

ADM інших Перевізників. У разі оформлення квитка з використанням бланка Перевізника за участю і тарифами інших перевізників. Перевиставлення ADM, яке Перевізник отримав за порушення правил тарифів інших перевізників.

Відповідна сума ADM інших перевізників, включаючи Адміністративний збір інших перевізників.

22

Неправильне використання опублікованих тарифів. Відкрита пропозиція продажу перевезення із зазначенням вартості нижче суми опублікованого тарифу і зборів без попереднього узгодження з Перевізником.

Різниця між відповідним опублікованим і найвищим опублікованими тарифом у відповідному класі обслуговування або при зловживанні у найдорожчому класі економічного обслуговування - між преміум-економічним і економічним класом обслуговування.

23

Некоректний курс валют, який застосовується при оформленні авіаквитків

У розмірі суми збитку

24

 

Утримання місць в GDS протягом одного (1) або більше годин без створення бронювання

Сума тарифу відповідно до класу бронювання, за яким було «утримання місць». Штраф - за кожний випадок (місце)

25

Перебронювання польотних сегментів у бронюванні без переоформлення квитка

20 USD за кожен сегмент

26

Внесення некоректних змін до квитка

У розмірі суми збитку

27

Авіаквиток оформлений з порушенням мінімального стикувального часу

Сума збитку, включаючи витрати Перевізника на розміщення і перевезення пасажирів

28

Подвійне використання польотного купона

(обмін/повернення)

1.Якщо польотний купон був використаний - штраф на суму збитку;
2. Якщо польотний купон не був використаний - 5 USD

29

 

Оформлення квитка з порушенням Керівництва  з оформлення квитків IATA (IATA Ticketing Handbook)

1.Якщо польотний купон був використаний - штраф на суму збитку;
2. Якщо польотний купон не був використаний - 5 USD

30

Авіаквиток виписано за участю авіакомпанії, з якою у Перевізника відсутня Interline угода

У розмірі суми збитку

31

Норма перевезення багажу. У разі оформлення та (або) переоформлення квитка: якщо в квитку зазначена некоректна норма провозу багажу (більше, менше, відсутня).

50 USD за кожний сегмент з некоректною нормою провезення багажу в квитку.

32

Інші порушення, що призвели до збитків Перевізника

У розмірі суми збитку

33

 

Ненадання / Пізнє надання інформації про наступні зміни щодо Агента: адреса, інформація щодо банку, системи оподаткування

20 USD за кожний випадок

34

Оформлення дубльованих квитків в одному бронюванні на одного пасажира

10 USD за кожний випадок (по кожному квитку)

35

Відсутність або некоректне введення інформації без використання автоматичного розрахунку, що не призвели до збитків Перевізника: неправильно вказані вид тарифу/валюта тарифу, незаповнення або невірне заповнення рядка розрахунку тарифу, невірна інформація про польотні купони зі статусом обмін/повернення та ін.

10 USD за кожний випадок (по кожному квитку)

36

Неавторизована зміна прізвища пасажира в бронюванні

1. В бронюванні - 15 USD за кожний випадок (за кожного пасажира в бронюванні)

2. В авіаквитку - 50 USD за кожний випадок

37

Оформлення квитка без попереднього бронювання / Оформлення квитка без підтвердженого статусу у бронюванні

100 USD за кожний випадок (за кожного пасажира в бронюванні), а також сума завданої Перевізнику шкоди

38

Недотримання умов «Технології внесення в бронювання інформації про паспорт, візи та адресу пасажира (DOCS, DOCO, DOCA). Правило стосується міжнародних перевезень, на перевезення тільки в межах України це правило не поширюється.

20 USD за кожний випадок (за кожний квиток), а також сума завданої Перевізнику шкоди

39

Повторне відновлення бронювання або польотного сегменту після ануляції його Перевізником

10 USD за кожний випадок

40

Оформлення авіаперевезення без підтвердженої послуги, що вимагає обов'язкового запиту на її оформлення і підтвердження Авіакомпанією її забезпечення (UNMR, AVIH, EXST, CBBG, EXBG, BIKE, PETC, і т.д.)

50 USD за кожний випадок, а також сума завданої Перевізнику шкоди