Багаж

11.1 Вимоги до багажу
  11.1.1 Багаж пасажира приймається до повітряного перевезення під час його оформлення в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації, визначеному авіаперевізником.
11.1.2 Речі пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).
11.1.3 Вага одного місця зареєстрованого багажу не повинна бути більше ніж 23 кг. За попереднім погодженням з Авіакомпанією, вага одного місця зареєстрованого багажу може бути збільшена до 32 кг.
Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжини, ширини, висоти) не має перевищувати 158 см.
Наднормовий багаж, негабаритний багаж приймається до повітряного перевезення тільки за згодою авіаперевізника та за наявності на борту повітряного судна вільної для провезення ємності, а також за умови оплати пассажиром перевезення такого багажу, крім випадків, коли перевезення такого багажу вже попередньо погоджене з авіаперевізником та оплачене.
Місце багажу вагою понад 32 кг пасажир має оформляти для повітряного перевезення як вантаж.
11.1.4 Інформація щодо максимальної кількості та ваги багажу, що приймає авіаперевізник для транспортування без оплати, вноситься до правил застосування тарифів та зазначається у договорі перевезення, що надається пасажиру.
11.1.5 Інформація щодо оплати повітряного перевезення наднормового багажу надається авіаперевізником, агентом з продажу та/або агентом з обслуговування під час бронювання повітряного перевезення або під час реєстрації пасажира та оформлення багажу.
11.1.6 Оплата повітряного перевезення наднормового багажу здійснюється відповідно до встановленого правилами авіаперевізника тарифом, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормового багажу та на дату вильоту, зазначену у квитку. Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою авіаперевізника під час оформлення квитка або в аеропорту під час реєстрації.
У разі несплати пасажиром відповідних тарифів і зборів авіаперевізник має право відмовити у повітряному перевезенні наднормового багажу.
11.1.7 У разі оформлення пасажиром багажу до повітряного перевезення фактично у меншій кількості ніж та, яку пасажир попередньо оплатив, авіаперевізник зобов’язаний повернути пасажиру різницю між сумою сплачених коштів та вартістю повітряного перевезення фактичної кількості багажу.
У разі оформлення пасажиром багажу до повітряного перевезення фактично у більшій кількості ніж та, яку пасажир попередньо оплатив, пасажир має здійснити доплату за перевезення фактичної кількості багажу.
11.1.8 У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу авіаперевізник, повідомивши про це пасажира, має право здійснити перевезення його багажу наступним рейсом або рейсом іншого авіаперевізника в найкоротший строк.
Авіаперевізник самостійно визначає, який багаж буде перевезено наступним рейсом або
рейсом іншого авіаперевізника.
11.1.9 Максимальна вага та кількість багажу, що приймається до повітряного перевезення безкоштовно, визначається правилами застосованого тарифу та зазначається у договорі повітряного перевезення.
11.1.10 Авіаперевізник зобов’язаний вжити заходів для здійснення повітряного перевезення пасажира та його зареєстрованого багажу на борту того самого повітряного судна, особливо якщо згідно з чинним законодавством вимагається присутність пасажира під час проведення митних процедур щодо багажу.

У разі перевезення зареєстрованого багажу на борту іншого повітряного судна авіаперевізник зобов’язаний за вибором пасажира здійснити доставку багажу у найкоротший строк за наданою пасажиром у акті про неналежне перевезення багажу (PIR – Property Irregularity Report) адресою або компенсувати його транспортні витрати, пов’язані з доставкою такого багажу відповідно до вимог правил авіаперевізника.
11.1.11 Оформлення багажу за вибором авіаперевізника може здійснюватися відповідно до вагової концепції (baggage weight concept) або поштучної концепції (baggage piece concept), тобто комбінацією характеристик ваги, розміру, кількості місць.
11.1.12 Авіаперевізник відповідає за збереження багажу з моменту його реєстрації до повітряного перевезення та до моменту видачі пасажиру.
Прийняття багажу авіаперевізником до повітряного перевезення підтверджується виданим пасажиру відривним талоном багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які прийняті до повітряного перевезення. З моменту прийняття авіаперевізником багажу до перевезення і до моменту його видачі доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового догляду відповідними уповноваженими службами.
11.2 Умови безкоштовного перевезення багажу
  11.2.1 Незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, пасажир має право перевезти безоплатно такий незареєстрований багаж (ручну поклажу), зокрема: жіноча і чоловіча сумки, папка для паперу, верхній одяг, жакет, парасолька або палиця, друковані видання для читання під час польоту, харчування для дитини, необхідне під час польоту, дитяча дорожня люлька (за присутності дитини віком до 1 року), прогулянковий дитячий візок, складене крісло колісне та/або милиці.
Норми безоплатного перевезення незареєстрованого багажу (ручної поклажі), за винятком крісла колісного, на рейсах авіакомпанії становлять:
За вагою:
 • загальна вага не повинна перевищувати 7 кг.
За розмірами (за винятком милиць або палиці):
 • для літаків Airbus 320/321: розміри місць не  повинні перевищувати 55х40х20 см;
 • для літаків Embraer-145: розміри місць не  повинні перевищувати 55х35х15 cм.
За ручну поклажу протягом усього перевезення відповідає пасажир.

11.2.2 Авіаперевізник має право розширити перелік та загальну вагу речей, які перевозяться безоплатно.
11.2.3 Незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, авіаперевізник може стягувати додаткову плату за перевезення:
 • речей пасажирів (незалежно від їх найменування), розмір, вага яких не відповідає вимогам правил авіаперевізника;
 • не запакованих відповідно до вимог глави 5 цього розділу речей пасажирів незалежно від їх найменування та призначення;
 • побутової та теле-, відео-, аудіо-, фототехніки, вага одного місця якої понад 10 кг;
 • квітів, саджанців рослин, харчової зелені, висушених рослин, дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;
 • кореспонденції, яка супроводжується фельд’єгерями;
 • тварин, за винятком собаки- поводиря, який супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
11.2.4 Авіаперевізник має право розширити перелік речей, за перевезення яких може стягуватись додаткова плата, незалежно від правил застосування тарифу.
11.3 Оголошена цінність багажу
  11.3.1 Пасажир має право оголосити цінність свого зареєстрованого багажу.
11.3.2 Цінність зареєстрованого багажу оголошується для кожного місця багажу окремо. У разі оголошення цінності багажу пасажир повинен сплатити вартість, визначену тарифом авіаперевізника.
11.3.3 Для підтвердження оплати повітряного перевезення багажу із оголошеною цінністю авіаперевізник або агент з продажу повинен видати ордер різних зборів або квитанцію про оплату наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими здійснюється перевезення багажу з оголошеною цінністю.
11.3.4 Умови прийняття до повітряного перевезення багажу із оголошеною цінністю та вартість такої послуги встановлюються правилами авіаперевізника.
У разі втрати або пошкодження багажу з оголошеною цінністю сума відшкодування обмежується його заявленою цінністю.
11.4 Групове перевезення багажу
  11.4.1 На вимогу пасажирів, які подорожують групою, або членів однієї родини, авіаперевізник зобов’язаний об’єднати їх багаж.
11.4.2 Об’єднання місць багажу стосується тільки норм безкоштовного перевезення багажу. Багаж має оформлятися для кожного пасажира окремо. Об’єднання місць багажу групи пасажирів або членів однієї родини стосується тільки об’єднаної норми безкоштовного перевезення багажу кожного пасажира.
Груповий багаж за згодою пасажира оформлюється на одну уповноважену всіма пасажирами особу, що входить до складу групи цих пасажирів або родини. При цьому у перевізних документах кожного пасажира мають зазначатися кількість місць та вага його багажу.
11.5 Вимоги до упаковки багажу
  11.5.1 Пасажир має забезпечити належне пакування кожного місця багажу, яке забезпечує його збереження під час повітряного перевезення та обробки і унеможливлює заподіяння шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, а також унеможливлює вільний/випадковий доступ до вмісту багажу сторонніх осіб.
Авіаперевізник має право не приймати до перевезення багаж як зареєстрований, пакування якого не відповідає вимогам цього пункту, або вимагати від пасажира додатково запакувати багаж.
Відповідність пакування багажу вимогам цього пункту визначає авіаперевізник.
11.5.2 Багаж, який має зовнішні пошкодження, що не впливають на його цілісність під час повітряного перевезення та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бутиприйнятий до повітряного перевезення як зареєстрований багаж за згодою авіаперевізника. Про наявність та вид пошкодження багажу авіаперевізником або його агентом з обслуговування робиться відмітка у багажній квитанції (бирці «Limited Release» - перевезення з обмеженою відповідальністю), яку засвідчує підписом пасажир.
11.6 Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу
  11.6.1 Речі, які заборонено включати до багажу:
 • товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров’я пасажирів, безпеки польоту чи власності авіаперевізника або інших пасажирів під час перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, визначені в The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) та постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 723 «Про затвердження переліку небезпечних предметів і речовин, заборонених до перевезення повітряним транспортом» як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах.
11.6.2 Речі, які не слід включати до зареєстрованого багажу:
 • ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото-, відеотехніку, вироби з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів і каміння, окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, документи, що посвідчують особу;
 • товари, предмети, лікарські препарати, перевезення яких заборонено або обмежено чинними законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
 • товари, які не є придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;
 • живих тварин, крім випадків, передбачених у главі 2 частини 12 цих Правил.
У разі вкладення зазначених речей до зареєстрованого багажу, авіаперевізник не відповідає за їх схоронність.
11.6.3 Речі, які рекомендовано перевозити у ручній поклажі: ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, електронне обладнання (фото-, відеотехніка, комп’ютерна техніка, носії інформації), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння), окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, медикаменти у необхідній кількості на час подорожі, медичну документацію, паспорти та інші документи, що посвідчують особу, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети.
11.6.4 Речі, які можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж за попередньою згодою авіаперевізника: вогнепальна зброя (в тому числі бойова, мисливська, спортивна), пневматична, газова зброя, пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за властивостями кулями, холодна зброя всіх видів та конструктивно подібні до неї вироби, патрони та запасні частини до зброї, а також навчальна, вихолощена, музейна, сувенірна, колекційна та бутафорська зброя за наявності у фізичної або юридичної особи відповідного дозволу на її зберігання, носіння та перевезення, рушниці і пістолети для підводного полювання.
Предмети і речовини, заборонені до перевезення пасажирами та членами екіпажів повітряних суден цивільної авіації, визначаються авіаційними правилами України.
11.6.5 Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу та/або незареєстрованого багажу свої побутові речі, алкогольні напої, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, дозволені для перевезення в обмеженій кількості відповідно до The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) або IATA Dangerous Goods Regulations з урахуванням розходжень, встановлених державами та авіаперевізником та у кількості, дозволеній відповідними контролюючими органами.
11.7 Право на відмову в прийманні до перевезення багажу
  11.7.1 Зареєстрований багаж пасажира, який не з’явився на посадку на борт повітряного судна, підлягає обов’язковому вивантаженню з повітряного судна.
11.7.2 Авіаперевізник має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.
11.7.3 Авіаперевізник має право відмовити у перевезенні або подальшому перевезенні як багажу речей, визначених у пунктах 1-3 глави 6 цієї частини, якщо на підставі відповідних документів виявить, що такі речі містять будь-які недозволені матеріали чи предмети.
Авіаперевізник не відповідає за речі, які він відмовився приймати до перевезення як багаж.
11.7.4 Авіаперевізник може за бажанням пасажира перевезти речі, визначені в пунктах 1,2 глави 6 цієї частини, як несупроводжуваний багаж (вантаж) з урахуванням вимог глави 9 цієї частини.
11.8 Право на догляд
  11.8.1 З метою забезпечення безпеки польоту та відстеження речей, визначених у пунктах 1 та 2 глави 6 цієї частини, авіаперевізник має право вимагати від пасажира пройти контроль на безпеку, який здійснюють служби авіаційної безпеки авіаперевізника, аеропорту, і надати багаж для догляду, а також доглядати чи організувати догляд багажу за відсутності пасажира.
У разі відмови пасажира надати багаж для догляду авіаперевізник має право відмовити у перевезенні такого пасажира та/або багажу.
11.8.2 Авіаперевізник не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу в разі виявлення під час здійснення догляду або інших видів контролю щодо безпеки предметів, заборонених для повітряного перевезення, за винятком випадків недбалості авіаперевізника.
11.8.3 Авіаперевізник або агент з обслуговування забезпечує виконання процедури ідентифікації зареєстрованого багажу пасажирів, які не з’явилися на борт повітряного судна або покинули його до відправлення.
11.9 Несупроводжуваний багаж
  11.9.1 За бажанням пасажира і за згодою авіаперевізника багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж.
11.9.2 Несупроводжуваний багаж приймається до повітряного перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після самостійного митного оформлення багажу пасажиром.
11.9.3 Повітряне перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною, здійснюється згідно з правилами повітряних перевезень вантажів, що затверджені авіаперевізником, і оплачується згідно з тарифами на перевезення вантажів, встановленими авіаперевізником.
11.10 Ручна поклажа
  11.10.1. До ручної поклажі приймаються речі, які мають вагу та габарити, встановлені правилами авіаперевізника (пункт 1, глава 2, частина 11), що дозволяє безпечно розмістити їх у салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням крісла.
Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у проходах салону повітряного судна.
11.10.2 До речей, які не відповідають установленим авіаперевізником вимогам до ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні повітряного судна, застосовуються правила для зареєстрованого багажу.
11.10.3 Ручна поклажа не має містити будь-яких колючих та ріжучих предметів, у тому числі манікюрних ножиць та пилочок, голок для медичних ін’єкцій, в’язальних спиць, металевих ножів, штопорів, предметів, пристроїв та іграшок, що імітують усі види зброї, запальничок у вигляді пістолетів та інших видів зброї, а також предметів із затупленими кінцями, якими можна завдати тілесних ушкоджень. Також забороняється заносити на борт повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю понад 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Загальний об’єм зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару ємністю до 100 мл (грамів), не має перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира. У разі використання обладнання для перевірки рідини, аерозолів та гелів їх об’єм для повітряного перевезення не обмежується.
Предмети і речовини, заборонені до перевезення у пасажирському салоні, але дозволені до перевезення у багажу, визначаються авіаційними правилами України.
11.10.4 За ручну поклажу протягом усього перевезення відповідає пасажир.